Grusvägsrenovering med krossfräs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning av arbetet:

 

 

Grusåtervinning med Grävlastare inkl stenplockare, ca 20 – 50 kg längdmetern per sida =(ca 40 – 80 ton/km).

 

Bedömning av hur mycket kantmaterial som kan återanvändas avgörs av kantmaterialet och tillfört bergkross.

Efter behov tillförs bergkross utan 0-8 material ex 8-16, 11-16 eller 8-22 före grusåtervinningen ex 40 ton per km.

 

Viktigt att tillföra rätt bergmaterial, ex 8-22 för att höja bärigheten, 0-18 på magra partier (toppen på backar), 8-16 där det redan finns tillräckligt med finmaterial. (bergkross kan tillföras före grusåtervinningen)

 

Därefter körs vägen fram o tillbaka med krossfräsen, fräsdjup 2-6 cm i gamla vägbanan, beroende på underlaget.

 

Ytan hjulpackas i samband med fräsningen.

 

Uppfrysta synliga stenar måste avlägsnas samt sten och stubbar i vägkanten. Vägkanterna ska vara väl buskröjda eller slåttrade. Vattning kan behövas.

 

Med denna metod skapar man förutsättning att hålla en hög vägstandand och en hållbar grusväg samt att det blir låga underhållskostnader långsiktigt.

 

Sökord: Grusväg, underhåll, grusvägsteknik, Småland, krossfräs, fräs

Grusvägsrenovering med krossfräs. Infräsning med rivfräs. Fräs. Grusvägsteknik. Grusåtervinning. Grusvägsrenovering. Infräsning. Bärighetshöjning. Rivning belagd väg. Fräsning belagd väg. Grusvägsteknik i Småland AB. www.grusvagsteknik.se

Copyright © All Rights Reserved