Infräsning med krossfräs / rivfräs på grus och belagda vägar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning av arbetet:

 

Vägen kantskärs/grusåtervinns före infräsningen vilket innebär att kantmassorna återvinns. Vägen tillförs ex 40 - 60 kg 8- 22 bergkross per m2 (ca 3-5 cm) som sprids på med lastbil. Fräsdjupet ca 4 – 10 cm, beroende på hur mycket material som tillförts samt vägens underlag (sten mm).

 

Grusväg hjulpackas direkt efter fräsen och belagd väg formas efter avslutad fräsning.

 

Före infräsningen måste vägen rensas från synliga uppfrysta stenar samt sten och stubbar i vägkanten. Ev måste man vattna för att materialet ska binda ihop. Vägkanterna ska vara väl buskröjda eller slåttrade. Ska vägen beläggas måste den packas med vibrovält.

 

En av fördelarna med infräsning är att man inte behöver tillföra 0-8 material, det finns i vägen/kanterna, det påverkar inte vägbredden så mycket och det blir ett jämnt lager med förstärkning.

 

Sökord: Grusväg, underhåll, grusvägsteknik, Småland, krossfräs, fräs

Grusvägsrenovering med krossfräs. Infräsning med rivfräs. Fräs. Grusvägsteknik. Grusåtervinning. Grusvägsrenovering. Infräsning. Bärighetshöjning. Rivning belagd väg. Fräsning belagd väg. Grusvägsteknik i Småland AB. www.grusvagsteknik.se

Copyright © All Rights Reserved

Sökord: Grusväg, underhåll, grusvägsteknik, Småland, krossfräs, fräs

Grusvägsrenovering med krossfräs. Infräsning med rivfräs. Fräs. Grusvägsteknik. Grusåtervinning. Grusvägsrenovering. Infräsning. Bärighetshöjning. Rivning belagd väg. Fräsning belagd väg. Grusvägsteknik i Småland AB. www.grusvagsteknik.se